WPD- WINDFARM

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

WPD- WINDFARM

Location

Khanbogd soum, Umnugovi province

Service

Sketch drawings

Client

Qleantech LLC

Information

Энхүү төсөл нь Өмнөгөвь аймаг, Ханбогд сумын нутаг дэсвгэрт нийт 4000 га газарт  хийгдэх 24 ширхэг салхин сэнс болон дэд станцын барилгын эскиз зургын түвшинд хийгдсэн зураг төсөл юм.

OTHER PROJECTS

ХАН-АЛТАЙ ADR-ХҮДЭР БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭР

ADR-ХҮДЭР БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭР Төлөвлөж буй “Хан-Алтай ХХК-ын Алтны хүдэр баяжуулах үйлдвэр”-ын барилга нь тэнхлэгээрээ 84.00м х 39.80м хэмжээтэй, зоорьгүй дан