АМИНЫ ОРОН СУУЦ

Төлөвлөж буй барилга нь тэнхэлгээрээ 10м х 28м хэмжээтэй 2 айлын амины орон сууцны барилга. 2 айлын орон сууц нь тусдаа орц гарцтай бөгөөд нэгдсэн 2 машины дулаан зогсоолтой төлөвлөв. 2 айлд зачны өрөө, гал тогоо, унтлагын өрөө, ариун цэврийн өрөө тус бүр төлөвлөв. Авто зогсоолын хэсэгт тэхникийн өрөө болон ариун цэврийн өрөө төлөвлөв.

ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ХОГ ХАЯГДАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ЦЭГ

Төлөвлөж буй дахин боловсруулах хог хаягдал хүлээн авах цэг нь 20 тоннын багтаамжтай шинэчилэн өөрчилсөн төмөр чингэлэг байна. Дахивар нөөцийн цэг нь цахилгаанд холбогдсон, халаалтын төхөөрөмжтэй байна. Тус цэг нь 19-30 литрийн зөөврийн, хөл гишгүүртэй угаалтуураар тоноглогдсон байна. Тус цэгүүдэд дахивар хүлээн авч төлөвлөж буй хог хаягдлыг нягтруулан тээвэрлэх төв рүү зөөвөрлөгдөх болно. СҮХБААТАР АЙМАГ, […]

ХОГ ХАЯГДЛЫГ НЯГТРУУЛАН ТЭЭВЭРЛЭХ ТӨВИЙН БАРИЛГА

Төлөвлөж буй хог хаягдлыг нягтруулан тээвэрлэх төв нь хог ягтруулах өндөр даралт бүхий гидравлик төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байна. Айл өрх, төрийн болон бизнесийн байгууллагуудын хатуу хог хаягдлыг нягтруулан тээвэрлэх байгууламж руу тээвэрлэж нягтруулны дараа ландфилл руу зөөнө. Ингэснээр хог хаягдлыг хяналттай төвлөрсөн цэгт булшлах, хог хаягдлын хэмжээг ойролцоогоор 5 дахин бууруулж, тус цэгийн насжилт, ашиглалтын хугацааг […]

Construction warehouse

The Construction Warehouse structure is a rigid aluminum frame with a flexible membrane. The Construction Warehouse is located to the west of Shaft #2. It is one of the ancillary buildings at the Shaft #2 site planned for temporary use during the establishment period. The Construction Warehouse is located 360m west of Shaft #2 centreline. […]